Thursday, 25 March 2010

JFC vs Greenbay Packers

26th March 2010@ 16.00 p.m.
Padang Belapan.
Guys, appreciate if every player can come early since the complex will close at 18.00 p.m. Kan di lawan penjaga padang atu inda jua dapat, pasal kawan lama hehhe. Bah excuse to pemain yang bekerja di sector swasta, but kalau boleh cuba escape lah. Escape sunat.

No comments: